Elixír do škol

Nalít výuce fyziky, chemie a IT trochu krve do žil. Podobný cíl má Elixír do škol. Vlajkovou lodí Elixíru jsou regionální centra, kde se učitelé každý měsíc setkávají, podporují a vzdělávají nejen v oblasti badatelské výuky.

Spolupráce s Fakta o klimatu

V ÚDiFu se rodí vzájemná spolupráce s Fakty o klimatu, která by brzy mohla vyústit v nové programy pro školy a učitele. Fakta o klimatu se dlouhodobě věnují interpretaci dat souvisejících se změnou klimatu a jejich vizualizaci. Na jejich webu najdete například propracovaný atlas klimatických změn, který si můžete zdarma stáhnout a aktivně s ním pracovat v hodinách.

Svět energie

Navazujeme spolupráci se Světem energie, který doporučujeme všem učitelům, žákům i zvídavým lidem. Najdete v něm zajímavá fyzikální videa, 3D modely elektráren, spoustu informací o energetice, ale i online fyzikální poradnu.