Jak vystoupení vypadá

Vystoupení většinou předvádí dva performeři, kteří ukazují větší množství pokusů na jedno téma nebo jako průřez pokusů – science show. Představení mají délku 45 minut, aby co nejméně rušila běžný provoz školy, ale mohou být delší či kratší podle vašich potřeb. Kromě vystoupení jsme schopni připravit i dílničky, nebo i celé projektové dny.

Můžeme provést více (4-6) malých vystoupení pro skupiny do 60 dětí nebo velké (1-2) vystoupení až pro 200 dětí. V jednom dni jsme schopni připravit maximálně dvě různá vystoupení, zejména kvůli jejich přestavbám a množství potřebného vybavení. 

Technické požadavky

Vystupujeme v třídách, tělocvičnách i aulách. Nejlepší je pro nás obyčejná školní třída blízko vchodu. Posuneme v ní lavice a židle naskládáme do půlkruhu kolem nás. Tak k nám diváci mohou být nejblíže.

Od vás budeme na místě potřebovat

 • elektřinu 230V
 • 2-4 stoly na předvádění pokusů (stačí školní lavice)
 • čas na přípravu a úklid vystoupení (cca 1,5 hod před a 1 hod po vystoupení)
 • podle vybraného vystoupení
  • možnost práce s ohněm
  • možnost práce s divadelní mlhou
  • šero nebo absolutní tma

Orientační cena

Ceny domlouváme vždy individuálně a zohledňujeme možnosti školy. Zpravidla se cena za den programu na škole (4-6 vystoupení pro 200 žáků) pohybuje kolem 10 000 – 15 000 Kč, což ve výsledku znamená cenu okolo 80 Kč na žáka. 

Jezdíme i do menších škol, kde se ceny mohou pohybovat už od 3 500 Kč, vždy je ale třeba takovou akci místně spojit s jinou větší akcí a termínově se tak více přizpůsobit našemu kalendáři. Případně se domluvit a spojit s jinou školou. Vždy se snažíme udělat maximum, abychom u vás vystoupit mohli a pro vás i žáky to bylo finančně únosné. 

Vystoupení pro SŠ

Fyzikální vystoupení může doplnit výuku nebo motivovat studenty k zájmu o fyzikální jevy.  Naše představení nechtějí jen bavit. Jde nám o to, aby studenti nad našimi pokusy přemýšleli a snažili se je vysvětlit. I proto pokusy vybíráme tak, aby na sebe tematicky navazovaly a tvořily spolu celek. 

Budiž světlo

Světlo bylo na počátku všeho dění. Kde se tu ale vzalo? Světlo dnes můžeme přebírat foton po fotonu. Není bílé světlo jako bílé světlo. A jak se udělá z bílého světla barevné? Byl by svět zelenější, kdybychom nahradili slunce úspornou zářivkou?

Budeme barvit oheň, dívat se na různou barvu teploty plamene, budeme zkoumat spektra různých zdrojů, podíváme se na výboje v zářivkách a neonových výbojkách, budeme měnit šířku zakázaného pásu u LED pomocí kapalného dusíku, dívat se na energie barev pomocí laserů a mnoho dalšího.

Potřebujeme: kvalitní šero.

Vidět zvuk, slyšet světlo

Sluch je téměř nemožné vypnout. I v odhlučněné místnosti uslyšíme alespoň tlukot svého srdce. Kde se berou zvuky a proč se nám některé líbí a jiné ne? Jaký je rozdíl mezi rámusem a akordem? A jak vlastně tón vypadá?

Na úvod děti zaujmeme neobvyklými hudebními nástroji a následně začneme zkoumat vznik zvuku a tónů pomocí optické závory. Abychom pohli poslouchat reprodukovanou hudbu, měníme napětí na zvuk. Šlo by ale získat hudbu ze světla?

Potřebujeme: možnost práce s ohněm.

Barvy přírody

Proč je nebe modré a západ Slunce oranžový? Jak vidíme barvy a vidíme všichni stejné? Co má společného brouk zlatohlávek s bublifukem? Jak mění barvy chameleon? Příroda umí vytvářet a měnit barvy mnoha různými způsoby a my je společně poodhalíme.

Předvedeme si, jak se míchají barvy pomocí světel a pigmentů. Podíváme se na rozptyl světla v atmosféře i na tělech živočichů. Prozkoumáme barvy interferenční i ty, které vznikly pomocí difrakce.

Potřebujeme: kvalitní šero, projekce výhodou.

Upozorňujeme: vystoupení obsahuje přeblikávající barevná světla nevhodná pro diváky s epilepsií.

ÚDiF full HD

Proč si do televize nebrat proužkovanou košili? Jak to, že se kola ve filmu občas točí na špatnou stranu? Co to má společného se světly na diskotéce? Prozkoumáme, kde se berou některé filmové klamy. Doslova rozebereme monitory a podíváme se jim pod filtr. Vyrobíme špionážní displej a zjistíme, jak funguje 3D kino.

Podíváme se na interferenční efekt moaré a na filmové klamy způsobené stroboskopickým jevem nebo efektem rotující závěrky. Rozebereme CRT a LCD monitory, pronikneme do tajů polarizace a jejího využití právě v monitorech či 3D kinech.

Potřebujeme: kvalitní šero, projekce výhodou.

Světlo + světlo = tma

Může světlo a další světlo dát dohromady tmu? Jak osvětlit i místa, která by měla jistě být ve stínu? A kolik barev se skrývá uvnitř průhledného plastového pravítka? Odpovědi získáme, vrhneme-li se do rozměrů malých a ještě menších a podíváme-li se na světlo jako na vlnu.

V rámci představení se podíváme na základní pokusy z vlnové optiky. Necháme skládat světlo pomocí Mach-Zehnderova interferometru, ukážeme si difrakci na mřížkách, ale i na vlastních vlasech, pokocháme se difraktogramy. Vysvětlíme si princip LCD, fotoelasticimetrie a 3D kina.

Potřebujeme: šero, projekce výhodou.

Fyzika domácích spotřebičů

Co má společného bezdrátová nabíječka na telefon a indukční vařič? Jak vlastně takový vařič funguje? Rozebereme ho se šroubovákem v ruce a přijdeme tomu na kloub. Podobně si posvítíme i na další kuchyňská zařízení od obyčejné rychlovarné konvice přes domácí plazmový reaktor, mikrovlnku.

V tomto představení propojíme řadu poznatků z elektromagnetismu a zároveň se budeme krátce věnovat i technickému řešení kuchyňských spotřebičů.

Na dno teploměru

Jak se změní vlastnosti a chování materiálů, když je pořádně zchladíme? Za nízkých teplot je fyzika nutně jiná. A zajímavá. Pohrajeme si s LED a kapalným dusíkem a uvidíme, co chlad provede s pásovou strukturou polovodiče. Vyzkoušíme pokusy se suchým ledem a dojde i na supravodivost a levitaci.

Za použití kapalného dusíku a suchého ledu budeme zkoumat, jak se s teplotou mění materiálové vlastnosti různých látek. Dojde i na zajímavosti a speciality jako je levitace nebo magnetismus kapek kyslíku.

Neviditelné světlo

Nečekanými pokusy se podíváme na světlo, které je pro nás běžně neviditelné, a prozkoumáme jeho účinky. Ukážeme vám elektromagnetické záření, se kterým se běžně setkáváte, aniž byste o tom věděli. Zjistíme, čeho je schopná mikrovlnka, jak vidí svět hadi nebo včely, jak jsou chráněné naše bankovky a jak rozsvěcet světlo bez přívodních kabelů.

Pomocí jednoduché IR kamery se podíváme na tepelné záření, pod UV osvětlením se zjistíme, které materiály jsou schopné fluorescence, a v mikrovlnce prozkoumáme vliv mikrovlnného záření a jeho vlastnosti – odraz, pohlcení.

Potřebujeme: tmu.

Chemické dostihy

Lidé jsou mistři v ovládání chemických reakcí. Odjakživa umí ovládat spoustu pochodů ve svém těle a zvládli si i podrobit všemožné průmyslové procesy. Víte co má společného desetikoruna a auto? Jak snadné je zapálit lžičku? A jak do toho všeho zapadá váš oblíbený parfém?

Toto představení je plné pokusů, které vám obrátí představy o světě (chemie) vzhůru nohama. Od ohně, který se dokáže zapálit sám, přes sopečnou erupci se podíváme na kloub základům a principům chemické kinetiky a jak je neustále využíváme v našem každodenním životě. Dáme si chemické závody, podíváme se, jak fungují katalyzátory a jak teplota a koncentrace ovlivňují chemické reakce.

Potřebujeme: možnost práce s ohněm, šero, projekce výhodou.

Workshopy pro SŠ

Programy pro středoškoláky můžeme vhodně rozšířit a doplnit tematickými dílnami. Ať už se jedná o výrobu jednoduché fyzikální hračky či přístroje, nebo samostatně využitelnou dílnu pájení, ze které si studenti odnesou nejen základní dovednosti, ale také funkční elektronický výrobek.

Třídu je na dílny třeba opět upravit na práci na lavicích.

Možná témata:

 • Polarizace
 • Spektroskop
 • Pájení hrací kostky, hry “Simon” nebo hry “Žebřík”
 • SMD pájení

Pro Vaši školu jsme schopni přivézt programu více a zajistit celý projektový den. Je možné se domluvit na realizaci tak, aby bylo možné jej financovat z Šablon. Rozsah a cenu domlouváme vždy individuálně. 

V rámci projektového dne můžeme namíchat vystoupení, stánky, tvořivé dílny, ale i méně typické aktivity jako například světelnou šifrovací hru.

Světelná šifrovací hra

Žáci v malých skupinkách prochází jednotlivá stanoviště. Čekají je hádanky a šifry založené na zajímavých či krásných fyzikálních principech. Objeví se v jednobarevném světě sodíkové výbojky, pohrají si se stíny i barvami, využijí difrakci, zahrají si na laserovou harfu, či dokonce projdou laserovým bludištěm. Zároveň trénují spolupráci, rozvíjí logické myšlení a zažijí společně něco netradičního. 

Speciální požadavky: Šifrovačka potřebuje členité a zatemnitelné prostory, ve kterých můžou skupinky luštit, aniž by se navzájem rušily. Vhodné mohou být například i méně typické prostory jako šatny na tělocvik, přilehlé koupelny, sklep apod.

Svou náročností vhodné především pro žáky nižších gymnázií. Máme zkušenost s uvedením programu také pro studenty SŠ. Šifry pro ně patří k těm spíše lehkým, ale vzhledem k vizuální atraktivitě si hru bezpochyby užijí.