Garance programu a technické zajištění

  • Program bude zajištěn zkušenými lektory/performery ÚDiFu, kteří jsou kvalifikovaní pro jimi prováděné experimenty. Lektoři/performeři ÚDiFu jsou schopni podat fyzikální vysvětlení prováděných experimentů na vysoké úrovni, stejně tak srozumitelně pro laiky neposkvrněné fyzikou. Lektoři/performeři jsou schopní účastníky nadchnout a vtáhnout je do předváděných dějů.
  • Materiál nutný k zajištění experimentů včetně jeho dopravy bude plně zajištěn ÚDiFem. Náklady na materiál jsou započítány do kalkulované částky. Do kalkulované částky není započítán pronájem stolů, které jsou potřeba pro obslužná stanoviště.
  • ÚDiF je schopen zajistit vystoupení ozvučením pro maximálně 400 lidí. Na vystoupení používáme vlastní  hlavové mikrofony.
  • Technické zajištění jednotlivých programů bude konzultováno s odpovědnými techniky prostor. Vzhledem ke zkušenostem s vystupováním v striktně hlídaných muzeích i jinak omezených prostorech jsme velmi variabilní a přizpůsobiví potřebám prostor.

Bezpečnostní garance

  • Garantujeme bezpečnost prováděných experimentů s důrazem na bezpečnost účastníků, kteří se budou řídit instruktorem stanoveným postupem.
  • U rizikových experimentů garantujeme bezpečí účastníků, pokud budou dodržovat námi vymezenou bezpečnostní vzdálenost.
  • ÚDiF je pojištěný a v zastoupení Barbory Mikulecké se zavazuje uhradit veškeré škody na majetku, které by byly způsobeny přímou činností lektorů ÚDiFu.