Spolupracujeme

Spolupráce s Fakta o klimatu

V ÚDiFu se rodí vzájemná spolupráce s Fakty o klimatu, která by brzy mohla vyústit v nové programy pro školy a učitele. Fakta o klimatu se dlouhodobě věnují interpretaci dat souvisejících se změnou klimatu a jejich vizualizaci. Na jejich webových stránkách najdete grafy, se kterými můžete dále s dětmi pracovat a velmi pěkně propracovaný atlas klimatických změn, který si můžete zdarma stáhnout a opět s ním aktivně pracovat v hodinách matematiky, fyziky, zeměpisu či občanské výchovy. Klimatická změna se totiž dotýká nejen každého z nás, ale i každého předmětu, který učíme. 

Doufáme, že se spolupráce vydaří, a potkáme se třeba u Vás na škole s programem, který může učitelům i žákům objasnit mnohé otazníky, které se ve společnosti kolem klimatických změn utváří.