Jak vystoupení vypadá

Vystoupení předvádí jeden až dva performeři, kteří ukazují dětem zajímavé pokusy. Představení mají délku 45 minut, ale mohou být delší či kratší podle vašich potřeb. Kromě vystoupení jsme schopni připravit i dílničky, které na vystoupení pěkně navazují.

Naše vystoupení jsou vhodná pro děti od 4 let, ideální jsou pro předškoláky. Velikost skupinky doporučujeme do 50 dětí. Vystoupení a dílničky se za dopoledne stihnou až tři.

Technické požadavky

Vystupujeme v běžných školkových třídách. Děti kolem nás sedí v půlkruhu na židlích nebo na zemi tak, aby dobře viděly. Oceníme třídu, která není daleko od vchodu – nosíme hodně pomůcek.

Od vás budeme na místě potřebovat

 • volnou zásuvku na elektřinu
 • 1-2 stolky na předvádění pokusů
 • čas na přípravu a úklid vystoupení (cca 1hod před i po)
 •  podle vybraného vystoupení
  • možnost práce s ohněm
  • možnost práce s divadelní mlhou

Orientační cena

Ceny domlouváme vždy individuálně a zohledňujeme možnosti školky. Snažíme se držet cenu na žáka okolo 80 Kč.  Jezdíme i do menších školek, kde se ceny mohou pohybovat už od 3 000 Kč, vždy je ale třeba takovou akci místně spojit s jinou větší akcí a termínově se tak více přizpůsobit našemu kalendáři. Případně se domluvit a spojit vystoupení s blízkou školou. Vždy se snažíme udělat maximum, abychom u vás mohli vystoupit a pro vás i žáky to bylo finančně únosné. 

Vystoupení

I nejmladší děti můžou bez problémů zkoumat, přemýšlet a hrát si s pokusy. V mateřských školách nám jde hlavně o vzbuzení zájmu, chuti objevovat a o trénink popisu pokusů a jednoduchých jevů.

S ohňem, vodou i vzduchem

Hrátky s živly přináší nepřeberné množství fyzikálních pokusů. Ačkoliv některé z nich mohou vypadat jako kouzla, jejich podstata je jednoduchá a snadno pochopitelná i pro ty nejmenší.

Kouzelná fyzika

Očima nejde vidět a rukama ho nenahmatáme, přesto je vzduch silnější než my a hladce nás přetlačí. Pokusy se vzduchem mohou vypadat doslova jako z říše magie. S námi však všechny triky snadno prohlédnete a zjistíte že i fyzika vás může učarovat.

S dětmi budeme zkoumat, jak se chovají věci ve vzduchoprázdnu. Uvidíme, jak se balonky nafukují samy od sebe a  jak si znásobit potěšení ze sladkostí. Obrátíme skleničku s vodou vzhůru nohama a přesto z ní nic nevyteče. Uhasíme plamen svíčky a přesto na něj vodu nenalijeme. Nakonec vytvoříme krásné vzdušné prstýnky, díky kterým si kousek vzduchu i zviditelníme. 

Potřebujeme: možnost práce s divadelní mlhou.

Barevné zkumavky

Kouzelná chemie

S chemií se setkáváme úplně všude a můžeme díky ní lépe pochopit svět kolem nás. Chemie nám dokáže život osladit, obarvit, ale i znepříjemnit. Podíváme se na to, čím vším se dají ochucovat bonbony, jak se vyrábí barevné ohňostroje a že i se zelím se dá užít spousta zábavy. ​

Společně prozkoumáme pomocí jednoduchých pokusů kouzelný svět chemie. Ukážeme si, jak se různé věci rozpouští, jak mohou chemikálie měnit barvy a že i za obyčejným černým čajem je více chemie, než by se na první pohled mohlo zdát.

Potřebujeme: možnost práce s ohněm.

Dílničky

Ideální varianta našich vystoupení do školek je kombinace vystoupení a malých dílniček, které vystoupení doplní a odlehčí. 

Výroby jsou vhodné pro děti od 4 do 5 let. Učí děti hrát si, vyrábět a posléze pozorovat a všímat si, co se děje. Ti nejmenší nezvládnou výrobu zcela sami, je třeba jim pomáhat, což může zapojit učitelky, které si pokusy vyzkouší a příště je zvládnou příště bez nás.

Drobné dílničky máme pro děti přichystané na tato témata.

 • Kaleidoskop
 • Lávová lampa
 • Vodivé těsto
 • Zrcadlení
 • Chromatografie a další