encs
 • profil na facebooku
 • Objednávka

  Prvotní domluva

  Objednání našeho vystoupení je pro každou akci individuální. Vždy je potřeba osobní domluva, při které řešíme následující parametry:

  • Datum – abychom se mohli podívat do našich plných diářů.
  • Cíl akce – abychom i my měli jasno, proč do toho jdeme a co se od nás čeká.
  • Specifika akce (kolik účastníků, typ představení, jazyk apod.) – abychom věděli, kdo z nás se pro danou akci nejlépe hodí a jak bude akce náročná.
  • Specifika prostoru (Vybavení, uspořádání prostoru, možnosti zatemění apod.) – abychom mohli vybírat experimenty.
  • Cenu - záleží na typu akce.

  Pro objednávky či nezávazné dotazy nám zavolejte na 724 720 605 nebo napište na: vystoupeni@udif.cz.

  Požadavky na vystoupení

  Abychom mohli naše vystoupení provést kvalitně, potřebujeme zajistit několik záležitostí:

  • Dostatek prostoru - musíme mít místo na jednotlivé experimenty i na manipulaci s nimi.
  • Dostatek času - zprovoznit celé představení na místě zabere nějakou dobu, proto potřebujeme odpovídající čas před představením na přípravu.
  • Technické podmínky - některá naše představení vyžadují tmu nebo síťové napájení. Při nedodržení těchto podmínek není možné dané vystoupení předvést.
  • Podmínky pro performery - na akcích s velkým počtem účastníků je dobré použít ozvučení, odpovídající teplotní a povětrnostní podmínky považujeme za samozřejmé.

  Jste firma?

  Pokud pořádáte firemní večírek, rádi Vám po osobní domluvě, kdy si vzájemně vyjasníme, jak by měl vypadat náš program, aby do akce co nejlépe zapadl, uděláme konkrétní nabídku programu včetně kalkulace ceny. Snažíme se o velice individuální přístup a profesionalitu. Firemní akce zajišťují naši nejlepší performeři a nejkvalitnější vybavení.

  Veřejné akce (Dny dětí, stánky na Muzejní noci) děláme z lásky pro věc a učíme na nich i naše budoucí performery.

  Ceny našich akcí tedy odpovídají kvalitě a kvantitě, kterou si zákazník na akci přeje mít.

  Jste škola?

  Tradičně děláme 4-6 vystoupení za den, přičemž preferujeme menší skupinky dětí. Maximum doporučujeme 60 dětí na jedno vystoupení, naší snahou je získat s dětmi co nejbližší kontakt.

  Nejčastěji při vystoupení dodržujeme zvonění na škole, tedy 45 minutová vystoupení s 10 minutovými přestávkami.

  Vystupujeme v obyčejných třídách i aulách … Nejlepším prostorem se nám osvědčila obyčejná třída, ve které odstraníme lavice a židle naskládáme do půlkruhu kolem nás. Budeme rádi za třídu blízko vchodu - nosíme opravdu hodně věcí.

  Pokud je možné zatemnění, je to výhoda, nicméně některé naše vystoupení tmu nepotřebují. Používáme často oheň (sirka nebo kempingový vařič), vodu (tu a tam se rozlije sklenička čisté vody) a případně i divadelní kouř .

  Ceny domlouváme vždy individuálně a zohledňujeme možnosti školy. Snažíme se udržovat cenu okolo 60 Kč na žáka za vystoupení. Zpravidla se cena za den programu na škole (4-6 vystoupení) pohybuje kolem 10 000 – 12 000 Kč. Jde ale pouze o orientační cenu! Každá akce je jinak náročná (vystoupení ve třídě vs. vystoupení v divadelním sále a pod), v jiné vzdálenosti od Brna... Pro malé školy jsme schopni jezdit za méně, u vystoupení pro 250 a více žáků určitě čekejte částku vyšší. Takto se pak výjezdy pro menší a větší školy kompenzují.